Mijn krachtdier Rose Blue! Reproductie bestellen via anita@via-akaija.nl
33 euro incl. lijst

Te koop voor 40 euro incl. lijst

Ik stem af op je naam en/of foto. Ik pak papier en mijn kleuren en ga tekenen puur op mijn intuitie. Dan onstaat er een kleurrijke tekening waar allerlei symboliek in zit. Het bevat de energie hoe je lichaam en energielichamen nu zijn. En als je er naar kijkt, komt de genezende troostende energie naar je toe. Kijk er regelmatig naar. Ook geef ik een tekst er bij van 1 A4 tje met wat ik in de tekening zie en er kunnen ook inzichten en tips bij staan. De tekening voorzie ik van een mooie lijst. 

Meer info? Neem contact op. Je kunt altijd inspreken of stuur anders een e-mail. 

Persoonlijke energietekening.