Dagboekfragment / channeling 2 juli

13. apr, 2019

Blauwe straal, welke informatie kan van jullie via mij naar de lezers komen?

Lieve Anita,

Wat geweldig trots zijn we dat je hebt gevonden waar de informatie vandaan komt. Het is vanuit de Blauwe Straal. De Blauwe Straal omvat de zielen van een familie waar jij van deel uit maakt. Maar zoals je weet is het niet alleen de Blauwe Straal. Het is ook de roze straal. Ga hier maar wat meer kennis opdoen en mediteren, zodat de boodschappen nog mooie, puurder en zuiverder door gaan komen.

Dank je wel.  Welke informatie mag er nu komen voor de mensen?

Lieve mensen op de prachtige Blauwe Planeet. Hier een boodschap van de zielen vanuit de Blauwe Straal. Alles wat jullie zien, horen, voelen en ervaren is een vorm van Energie. Het stoffelijke (wat je vast kunt pakken) is een vorm van energie. De moleculen trillen op een zodanig niveau dat jullie lichamen dit kunnen vastpakken. Maar weet dat het energie is. In jullie maatschappij en in het onderwijs leren jullie als kind weinig over energie. Deze channeling zal jullie hierover meer leren.

Als ziel heb je gekozen voor een leven op de Aarde. De Aarde heeft zwaartekracht en trekt aan je lichaam. Je ziel is energie en een veel hogere frequentie dan je fysieke lichaam. Vanaf het moment van conceptie tot aan de zevende maand van de zwangerschap is daalt je ziel steeds verder af naar het stoffelijke niveau. Je gaat als het ware door een tunnel omlaag. Als van een glijbaan van boven naar de Aarde. Je ziel wil heel graag een lichaam bewonen om ervaringen op te doen.

Ervaringen waarbij je door de ogen van je lichaam kijkt.

Je ziel daalt in in het lichaam van de baby als je moeder ongeveer 7 maanden zwanger is. Je ziel komt steeds dichterbij. Vanaf het moment van je geboorte ben je je gewaar van alle energieën. De gedachten, emoties en energieën komen ongefilterd bij je als baby naar binnen.

Vanaf dat moment leer je om hier mee om te gaan. Je ouders leren je hoe het leven op Aarde werkt naar beste weten en kunnen.

Door de eeuwen heen is er alleen heel veel kennis over energie en over de werking van het Universum verloren gegaan. Je ouders hebben deze kennis niet geleerd en konden het dus ook niet aan je doorgeven. Maar JIJ die nu deze tekst leest ben op zoek naar die WIJSHEID en KENNIS. Op zoek naar de Universele Waarheid!!

Mocht je nu afhaken dan is dat ook prima. Dan is het nog te vroeg voor jou als ziel om deze informatie te kunnen verwerken. Ben je nu nog aan het lezen? Dan is de tijd nu rijp.

De tijd om je te beseffen dat er zoveel meer is dan je nu kunt horen, zien met de 5 zintuigen. Het kanaal wat wij gebruiken nu, Anita dus, merkt al dat er zoveel meer is. Wij steunen en helpen haar om zich te herinneren wie ze ten diepste is. Zij is een lid van de zielen familie van de Blauwe straal en ook van de Roze Straal. Deze kleuren zijn wie zij is.

We nodigen jullie ook uit om te gaan onderzoeken en blijven zoeken naar de kleur van jouw Ziel?

Als je de kleuren weet en hebt gevonden gaat je leven in een stroom komen. In de flow, zoals jullie dat noemen. Ga maar op zoek naar jouw kleur, lief kind. Want jullie allen zijn kinderen van het Licht. En waar ik Licht zeg, mag je ook de Bron lezen of God. Wat goed voelt voor jou!

Amen.

21. mrt, 2019

Is er een boodschap van het Blauwe Genootschap voor de mensen?

De mensen maken zich allemaal heel erg zorgen… voor ons zijn deze zorgen zichtbar in zwarte wolkjes boven de hoofden… ze maken zich zorgen dat het niet meer goed komt. Dat er oorlog komt dat er ongeregeldheden komen… en die angsten drijven de mensen tot beslissingen die niet vanuit de liefde, vanuit het hart wordt genomen…

Gaia is een planeet van stof… van aarde planten, steen en vloeibaar steen. Maar op het niveau dat de meesten van jullie niet kunnen zien, heeft Gaia een bewustzijn. Ze heeft een vrouwelijk bewustzijn.... Bij het ontstaan van deze planeet was het een bruisende stralende ontzettend hete bal in de ruimte. Ontembaar en woest… gedurende lange tijd is de planeet afgekoeld. En op dat moment is er besloten dat het bewustzijn van Gaia zich zou verbinden met de planeet. Deze planeet die zich in de 3 D bevindt. Er ontstond en unieke situatie. Een planeet in de 3 D. Gaia heeft samen met ons en heel veel andere lichtwezens en vanuit de Bron de aarde voorbereid zodat jullie zielen zich hier op aarde konden incarneren.  De eerst tijd leefden de mensen in harmonie met de aarde, met Gaia. Ze leefden van wat de aarde voorbracht. Op dit moment leven mensen in een snelheid. Ze zien niet meer hoe prachtig de natuur nu eigenlijk is. Ze vergeten dankbaar te zijn wat Moeder Aarde allemaal voor ze doet. Moeder Aarde ruimt het afval op, wat jullie produceren. Moeder Aarde heeft bomen die de lucht die jullie uit ademen zuiveren. Jullie kooldioxide is een afvalgas en de bomen zetten dit weer om in zuurstof. Zie hoe mooi dit systeem in elkaar zit. Zie hoe mooi dit alles is.

Ik roep de mensen op dankbaar te zijn naar Moeder Aarde. Dankbaarheid is een prachtige energie die vanuit jullie harten naar Moeder Aarde kan stromen. Moeder Aarde kan met deze energie de het aardoppervlak reinigen, de lucht reinigen. Dit is ook hard nodig. Jullie water en lucht mag zuiverder worden zodat ook de lucht en het water zuiver kan worden.

Zo streven wij naar een prachtige planeet. Een prachtige plek waar de mensen in harmonie, vrede en liefde kunnen wonen en groeien. Groeien als ziel naar het Licht.

Lieve mensen, spreek elke ochtend en elke avond je dank uit aan Moeder Aarde. We hebben respect voor alle geloven en religies. De mensen kunnen ervoor kiezen deze dankbaarheid aan de gebeden toe te voegen.

Wie doet er mee?

 

 

 

1. mrt, 2019

Gegroet bewoner van de Aarde. Het is fijn weer een boodschap van het Blauwe Genootschap te kunnen doorgeven. Bent u bereid deze boodschap te verwerken?

Ja ik ben bereid. Ik weet alleen nu niet meer wie er lid zijn van het Blauwe Genootschap?

Met het Blauwe Genootschap. Je luistert naar Kryon. Ook dat is een boodschapper die via een mens boodschappen doorgeeft. Je kunt het hiermee vergelijken. De energie van ons veld is een Blauwe Energie. Een energie met ene hoge frequentie. Uit dat veld komt deze boodschap. Is het zo wat helderder?

Ja dit is helderder. Zo vertrouw ik meer op de boodschap. Ik zie het veld voor me en ervaar nu dat de informatie makkelijker stroomt. Zo kan ik ook de stem van mijn ego stil laten zijn.

De boodschap gaat over energie.

 

Lieve aardbewoners, wij van het Blauwe Genootschap geven een boodschap door via Anita. De boodschap gaat over Energie. Op dit moment in de tijd op jullie planeet wordt er met energie omgesprongen op een manier die begrijpelijk is maar het getuigt niet van voldoende informatie in jullie systeem over energie.

Alles is energie. Alles wat jullie met jullie zintuigen kunnen waarnemen is energie. Maar op de plekken waar volgens jullie lege ruimte is, zoals tussen moleculen en tussen hemellichamen is ook energie. Met de vijf zintuigen is dit niet waar te nemen voor jullie op Aarde. Maar het is er wel. Ook gedachten die jullie uitzenden is energie. Het zijn golven die jullie uitzenden. Net als dat een radio golven uitzendt. Alles is energie. Op het moment dat er een nieuw mens wordt geboren daalt de energie van een ziel in het lichaam van een nieuwe baby. Kijk eens in de ogen van een baby wat een prachtige energie die uitstralen. Je voelt het en ervaart het. Je merkt dat je vrolijk wordt en alle zorgen even naar de achtergrond verdwijnen. Dat is de pure en zuivere energie die je dan merkt. Het baby’tje kan alle energieën waarnemen.

Een baby kan soms langs je heen kijken en toch kijken ze ergens naar. Ze kijken dan naar de energie die om je heen hangt. Ze kunnen de energie zien dat om een menselijk lichaam heen aanwezig is. Ook kunnen ze je beschermengelen zien. Ieder mens heeft namelijk een beschermengel bij zich. Jullie noemen dit een beschermengel. Het is een energie van een wezen dat wel als mens ook op aarde heeft geleefd. Na het leven hebben ze gekozen jouw beschermengel te worden. Deze engel zal gedurende je huidige leven bij je blijven. Ze hebben geleerd jou te helpen en te beschermen.

Weet wel dat ze zich houden aan de Universele wet dat ze alleen helpen als je erom vraagt. Dus heb je het zwaar, sta je voor een keuze? Vraag de energie om hulp. Vraag het 1 x in gedachten en laat het daarna los. Daarna kan je beschermengel samen met andere energieën jouw wens vervullen. Er zijn ook andere factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Vertrouw erop dat de energieën zo worden verdeeld dat voor alle mensen en zielen de best mogelijke situatie wordt gecreëerd.

Verder willen we een oproep doen. Deze oproep doen we namens jullie planeet. Jullie planeet Aarde heeft ook een eigen bewustzijn. De planeet is al die tijd in toom gehouden zodat jullie op Aarde konden leven en jullie lessen kunnen leren. Het bewustzijn heeft ongelofelijk veel energie en is ook een enorm sterke helende en transformerende energie. Alleen het heeft wel veel Kracht gekost alle negatieve zware energie af te voeren en te transformeren. De manier waarop jullie met het oppervlak van Moeder Aarde omgaan, is niet echt respectvol. Alles wat op Moeder Aarde haar oppervlak is heeft een eigen bewustzijn. De planten, de dieren, de stenen. Jullie maken niet vaak verbinding met de natuur op het oppervlak. Door met weinig respect allerlei stoffen uit de bodem te halen, raakt de bodem uitgeput. Er worden bomen weggehaald zonder deze met respect te behandelen. En dit alles omdat jullie een bepaald niveau van welvaart willen bereiken. Maar dat is niet zoals het is bedoeld. Als de mensen met liefdevolle gedachten en respect om zouden gaan met alles wat jullie van Moeder Aarde krijgen dan is er voor alle mensen op aarde voldoende voor onderdak, voedsel.

Wat Moeder Aarde vooral als wens heeft dat jullie haar opmerken. Naar wat zij nodig heeft. Vooral het verbouwen van gewassen op een respectvolle manier, is wat Moeder Aarde graag wil. Dat komt de gezondheid van de bodem, van jullie gewassen en van jullie lichamen ten goede. Heb respect voor de natuur en leef samen met Moeder Aarde.

Hoe zouden jullie met meer respect met Moeder Aarde om kunnen gaan? We roepen alle aardbewoners op om NU na te denken over hoe je zelf hier anders mee om kunt gaan. Wat zou je kunnen veranderen aan je eigen levensstijl, je eigen manier van denken?

Wij zijn zeer benieuwd!!!!!!

Met alle liefde en respect voor alle zielen die nu op Aarde leven in een menselijk lichaam.

Het Blauwe Genootschap.

 

 

7. feb, 2019

VRAGEN STELLEN HELPT!

(De vragen van mij zijn cursief)

Lieve Michael, ben je er en wil je informatie met me delen? Ik voel wel veel informatie maar het word een brei in mijn hoofd. Dus ga lekker typen.

Lieve Anita, wat ben jij een sterke vrouw. Even petje af voor jou. Er word aan alle kanten aan je getrokken. Je ervaart dit als zwaar en laat je door die koorden je energie afnemen. Maar met trekken wil het je juist zeggen dat je geliefd bent en mooi en sterk bent. Dat je nodig bent op Aarde. Voor je eigen ontwikkeling en voor wat je voor anderen mag betekenen.

Lieverd je hebt een hele pure zuivere energie. Je hoeft niet bang te zijn dat als je negatieve gedachten hebt, dat je anderen daarmee zou belasten. Als anderen dat overnemen of van je oppikken, ligt dat buiten jouw invloedsfeer. Weet dat jij zuiver en puur bent.

Luister naar je hart lieve Anita. Het is al zuiver en puur. Je hoeft je niet in te houden. Juist als je je inhoud blijft de informatie in je hoofd ronddraaien en word je onrustig en angstig. Die angst zorgt dat je trilling lager wordt. En dat lager worden in trilling kan weer lageren energieën of zoals jullie dat noemen, entiteiten aantrekken. Dus laat die angst maar los lieverd. Je mag het ten alle tijden aan mij geven. Ik ben een energie die de hele Aarde in een keer kan bedienen. Mijn energie is grenzeloos. Dat kunnen jullie nu niet bevatten. Maar liefde, energie en geld is er in overvloed.

Je mag alleen leren, de blokkades en angsten die je hebt, los te laten. Je blokkeert zo namelijk de natuurlijke stroom van het leven. Kijk maar eens naar buiten. Alles in de natuur werkt in perfecte harmonie met elkaar samen. De wind zet de bomen in beweging. De bladeren worden meegenomen in de lucht. De lucht waait alle vervuilde lucht weer lekker schoon. De zon schijnt en geeft de bomen de gelegenheid het zonlicht te gebruiken. De vogels kunnen zo zaden en noten eten. De cyclus van het leven. Zo ben jij net als ieder ander een onderdeel van de Natuur.

Je mag met beide benen op de grond staan. En je mag je uitspreken naar iedereen.

Alles wat je doet is in dienst van het goede. Het zal helemaal goed komen als je vertrouwt op jezelf en je sterke verbinding met je spirits. Je hebt een prachtige band met alle energieën. Nu al veel angst hebt losgelaten, komen de boodschappen weer helder en zuiver door. Dus ga lekker weer veel schrijven schrijven schrijven en de boodschappen delen. Maak je niet druk om wat anderen hier van zouden vinden. Anders leg je die angst energie ook weer in je teksten.

Ik ga nu stoppen AE Michael. Ik heb om 10 uur gezegd dat de entiteiten die ik gisteren voelde zou helpen.

Wat als je nu mij vraagt om dit te doen voor je? Je mag altijd mij om hulp vragen!

Oh fantastische dat was nog niet in me opgekomen. Dit ga ik zeker doen.

Dus nu kunnen we nog even doorgaan. Laat 10 uur nu maar gewoon helemaal los. Zet het van je af. Je hebt nu de keuze gemaakt dit gesprek door te laten gaan.

Dank je wel AE Michael. Het voelt zo fijn nu met je te kunnen communiceren. Het geeft vertrouwen en laat angst los.  Ik merk wel dat ik moeite heb met het combineren van het spirituele, dus mijn contact met hogeren energieën en het mijn beide voeten op aarde staan.

Ja dat merk ik. Dat komt omdat dit in je hoofd nog twee gebieden zijn die nog niet helemaal goed met elkaar zijn verbonden. Er zitten nog wat blokkades die deze vereniging in de weg staat. Maar lieverd je gaat volgende week weer voor een sessie bij je coach / healer en zij is een perfect kanaal voor jou om dit te verenigen. Je hebt een prachtig mooi stel hersens en het gaat ook helemaal goed komen. Laat die angst ook volledig los.

Oh ben even afgeleid.. ik voel een heerlijke streling langs mijn wang van Kasper.

Dank je wel liever Kasper. Wat fijn dat ik dit weer mag voelen. Let ook op je eigen pad hè lieverd.

Lieve mama, je bent nu mijn pad. Ik heb gekozen je te helpen en wil graag samen boodschappen gaan doorgeven. Het is een keuze die ik heb mogen maken en waar ik graag samen dat wil doen lieve mama. Je bent een hele lieve mama voor mijn grote broer en kleine zus. 

15. jan, 2019

Welkom Moeder Aarde, wat fijn dat ik met je mag verbinden en informatie mag doorgeven.

Dank je wel lieve aardbewoonster. Wat fijn dat je nu de informatie kan ontvangen en doorgeven. Het is geen makkelijk iets wat je doet. Wees niet te hard voor jezelf in gedachten. Het is een transformatie waar je door heen gaat. En dat is zeker niet gemakkelijk als aardbewoner. Je bent gewend aan vaste structuur zoals jullie in de westerse wereld leven.

Jullie leven met de klok. Elke dag dezelfde tijd wakker worden. Elke dag om geregeld tijden eten. Het is in jullie maatschappij algemeen goed. Maar weet dat het NU tijd is dit te veranderen. Kijk maar eens een keer naar de natuur in jullie westerse maatschappij. Kijk nu eens uit je raam. Wat zie je?

Je ziet bomen zonder bladeren. Het is buiten kouder. De bomen hebben hun bladeren afgeworpen. Ze hebben alles losgelaten om tot rust te komen. De natuur trekt zich als het ware terug in de winter. Er is minder tijd aan licht van de zon en het is de bedoeling van de cyclus van de natuur om tot rust te komen. Kijk nu eens naar je eigen leven van de afgelopen maanden? Heb je geluisterd naar de roep van je lichaam om meer rust te nemen? Om je terug te trekken en te ontspannen? Want zoals alles op mijn oppervlak zijn jullie een onderdeel van de natuur. Jullie lichaam is opgebouwd uit bouwstenen die op mijn oppervlak zijn. Jullie hebben de lichamen gecreëerd. Het is als het ware een vervoersmiddel voor je energetisch wezen. Je energetisch wezen heeft er voor gekozen hier te komen in je lichaam. Je ervaart dat er voor elke vorm van groeien actie nodig is.

Maar hoe goed is je lichaam verbonden met mij? Kom je regelmatig buiten om frisse lucht in te ademen? Kom je regelmatig buiten om alle indrukken, gevoelens, energie van anderen, los te laten en aan mij terug te geven?

Het is NU tijd mensen om je meer met de natuur te gaan verbinden. Het is tijd dat mensen die zich geroepen voelen opstaan en hun stem gaan laten horen. De mensen die jullie land besturen, zijn hier niet van doordrongen. Zij denken puur in materie. Het moet alsmaar sneller in het verkeer, de economie moet blijven groeien om iedereen in welvaart te laten leven?

Maar wat hebben jullie aan die welvaart als er straks voor jullie nageslacht geen gezonde lucht meer is? Geen schoon water meer?

Kortom: Sta op lieve mensen!! Ga met elkaar verbinden. Voel je je geroepen en verbind je met gelijkgestemden. Je hoeft niet zoals vaak gebeurde met agressie je mening te verkondigen. Maar jullie mogen met de liefde in jullie harten en met het zwaard van rechtvaardigheid jullie mening laten horen. Ieder mag dit doen op zijn of haar unieke manier. Ga ontdekken wat past bij jou en ga je verbinden met gelijkgestemden. Voel in je hart, wat deze boodschap met je doet!